Какво е Пилатес?

Какво е Пилатес?

Методът Пилатес е специална система от упражнения, създадена през 1920 година от Джоузеф Х. Пилатес. Тя има за цел да заздрави мускулатурата на тялото, да подобри стойката и гъвкавостта, както и да подобри връзката между ума и тялото.

Упражненията се изпълняват бавно и с насочено внимание върху дишането и концентрацията на мисълта, само по веднъж, в определен брой повторения, а не в серии, както е при другите видове гимнастики. Движенията изглеждат лесни, но за да бъдат изпълнени правилно и ефективно се изисква максимална сила в мускулите и желязна концентрация на ума, в противен случай се губи търсения ефект.

Методът Пилатес става все по-популярен с течение на времето, практикуват го танцьори и спортисти , актьори и артисти, за сила и гъвкавост, по-добра координация и баланс на тялото, като лечебна гимнастика или тренировка за извяйване на мечтаното тяло, като антистрес терапия или защото е модерно. Практикуват го мъже и жени, млади и възрастни... И тази слава не е случайна, тъй като практикуването му води след себе си редица ползи за здравето, а както знаем : „Здравето не е всичко, но без здраве – всичко е нищо!“(Шопенхауер). Точно от тази идея произлиза и философията на автора на тази система - за да имате успех, в която и да било област от живота вие трябва да бъдете преди всичко здрави, а истинското здраве не е само отсъствие на болест – то е да се чувстваш силен, енергичен и щастлив! А това е постижимо. И един от най-добрите начини е методът Пилатес. Дори и най-големият скептик би успял да се доближи до това състояние при добра воля, постоянство и отдаденост.Самият Пилатес е израснал като едно болнаво и рахитично дете, което с тъга гледа как другите деца играят навън, тичат, скачат, кипящи от енергия. Това състояние му дава стимул да потърси решение и да намери своето спасение. Активно започва да се занимава със спорт – ски, гимнастика, боди билдинг..., докато не открие сам това, което наистина действа. Така създава методиката, с която трансформира себе си и успява да си помогне. По-късно използва методиката си за възстановяване на ранените британски войници, като монтирал пружини към болничните им легла.

След края на Първата световна война Пилатес доразвива идеите си и става любимец на танцьорската гилдия в родината си. След като бива поканен да тренира немската армия, той решава да напусне Германия и емигрира в САЩ през 1926. По време на пътуването си се запознава с бъдещата си съпруга Клара и заедно отварят фитнес студио в Ню Йорк, точно до "NY City Ballet". До началото на 60-те методът "Пилатес" става изключително популярен и сред танцьорите на Ню Йорк.

Джоузеф Пилатес пише няколко книги – най-отличителната сред тях е „Връщане към живота чрез контрология“. В нея Пилатес дефинира своя метод като „изкуство на контрологията“ и изяснява същината на създадената от него методика. Той е човек, вярващ в древния постулат „Здрав дух в здраво тяло“, ето защо за него е от изключителна важност да се свържат ума и тялото. Това е основното условие – само при съсредоточеност от страна на ума бихме могли да постигнем контрола, който търсим върху мускулите и тялото си и изобщо върху себе си и своето здраве.
Пилатес доказва своята теория за силата на ума да лекува и подобрява здравословното състояние на хората през целия си живот. Нещо повече, неговата „терапия за щастие“ се практикува от стотици хиляди, което значи, че неговата теория продължава да се доказва по целия свят и до ден днешен.

Джоузеф Пилатес умира на 83-годишна възраст. След смъртта му, неговата съпруга продължава да ръководи студиото, а Романа Кризановска е избрана от тях да продължи делото на Пилатес. И колкото и последователи да има след смъртта си Пилатес, едно е сигурно - няма друг пилатес инструктор, който да познава по-добре делото на самия Пилатес, от Романа Кризановска.
Едно от основните предимства на Пилатес е, че той е интегрален метод, с който се работи многопосочно и ефективно. За разлика от фитнеса, където се работи отделно за всяка група мускули и баланса по подразбиране е трудно постижим, тук работим за цялото тяло, или по-точно казано за хармонично тяло. Предимство е, че резултатът от дългосрочните заниманията с Пилатес по отношение на тялото е именно така желаното от всяка жена хармонично тяло, с плосък стегнат корем и без излишен обем на ръцете и краката.

Но освен подобрената визия, стойка и координация, Пилатес носи редица здравословни ползи. Една от тях с изключителна важност е, че подобрява силата на коремните мускули и кръста, което е много важна необходимост за едно силно и здраво тяло, а по този начин можем да се предпазим от проблеми с кръста и гърба, които са все по-често срещани днес със заседналия начин на живот, който водим.
И още една безспорно важна полза от заниманията с Пилатес е свързана с менталното здраве. Става дума за ефекта върху ума, който става по-бистър, настройката за живота – по-позитивна, следствие на успешния контрол на ума над тялото, и разбира се, щастие, радост и вътрешно душевно спокойствие и хармония, следствие на антистрес ефекта на тренировката.

Е, аз призовавам – нека живеем с тези ползи! По-здравословно е от всяка самоцелна диета, от всяко хапче-„чудо“, от всеки „лесен начин“ за влизане във форма, за придобиване на така желаната жизненост, енергия и жажда за живот! Повярвайте в себе си и си дайте шанс да промените или подобрите качеството на живота си с метода Пилатес!
 
 

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (ralimitreva.com) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.ralimitreva.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта не следва да прилагат съветите буквално, както и да практикуват йога или пилатес преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

 

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.