Здравейте, приятели и добре дошли в моя сайт! Тук ще се запознаете с мен, моята мисия и работа. Ще тренираме заедно онлайн, ще запазвате място за тренировките в залата и ще споделям с вас моите знания и вдъхновение! 

Казвам се Ралица Митрева, сертифициран Пилатес и йога инструктор, но нека започна отначало... Бях на 11 години, когато започнах да тренирам спортна аеробика. Спорт, който ми е дал много, защото изисква отдаденост, постоянство, дисциплина, упоритост, доста усилия, които в един момент бяха непосилни и на 16 г. се отказах. Посветих се на подготовка за университета и продължих да спортувам самостоятелно - занимавах се с фитнес и бягане.

Треньорската ми дейност започна след като завърших висше икономическо образование. В началото на 2012 г. започнах работа в местна медия и паралелно водех групови тренировки по аеробика в същата зала, в която израстнах, по предложение на моя треньор Галя Миткова. Всичко започна като хоби, но се превърна в най-голямата ми страст - да водя тренировки, да виждам как работата ми влияе положително на хората, как това, което правя има смисъл. Удовлетворението, което изпитвах се превърна в гориво за мотивацията ми да се развивам и така с времето разширих знанията и уменията си със съответните учебни курсове и 2014г. започнах да водя йога часове, а 2016г. - Пилатес. Разбира се, процесът на усъвършенстване в треньорската ми дейност продължава и до днес.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

—Последвайте ме във фейсбук и инстаграм

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.