Рали Митрева

 

Запази своето място!

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени! 

При неявяване практиката се счита за проведена и при следващо посещение ще бъдете помолени да заплатите съответната такса!

Безплатно можете да анулирате резервацията ..

Рали Митрева

Запази своето място!

Моля, имайте предвид, че местата са ограничени!

При неявяване тренировката се счита за проведена и при следващо посещение ще бъдете помолени да заплатите съответната такса!

Безплатно можете да анулирате резервацията ..

Рали Митрева

 

Запази своето място!

При неявяване тренировката се счита за проведена и при следващо посещение ще бъдете помолени да заплатите съответната такса!
Безплатно можете да анулирате резервацията до 2 часа преди ..

Рали Митрева

 

Запази своето място!

При неявяване тренировката се счита за проведена и при следващо посещение ще бъдете помолени да заплатите съответната такса!
Безплатно можете да анулирате резервацията до 2 часа преди ..

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.