Общи условия за ползване на интернет сайт www.ralimitreva.com

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (ralimitreva.com) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение.

Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика.

Собственикът на сайта www.ralimitreva.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали.

Ползвателите на сайта не следва да прилагат съветите буквално, както и да практикуват йога или пилатес преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

Използването на този сайт и регистрирането на поръчка чрез него, се счита за съгласие с посочените условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, моля, не използвайте този уеб сайт. Рали Митрева Консулт ЕООД си запазва правото да променя условията по всяко време, без предварително известие, като променените условия бъдат публикувани в сайта.

I. Общи условия
• “www.ralimitreva.com” е уебсайт за електронна търговия – за продажба и доставка на публикуваните в него стоки, физически продукти и е-продукти (електронни продукти), от името на Рали Митрева Консулт 88 ЕООД.
• Публикуването на условия за продажба в този сайт, има смисъл на публична покана за сключването на търговска сделка за покупка на услуги и артикули online от Рали Митрева Консулт 88 ЕООД.
• Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com” има право да променя цените на предлаганите стоки по собствена преценка, без предварително уведомяване. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била актуална по време на поръчката на желаната стока. Отстъпка от цена на предлагана стока се извършва чрез поставяне на цената с включената отстъпка под цената без отстъпката, като последната е задраскана.
• При липса на складова наличност от заявената стока Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com”, в рамките на един работен ден след получаване на заявлението за покупка, уведомява Клиента за изчерпването й чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента електронен адрес или на посочения телефон.
• Посочване от Клиент на неверни или сгрешени адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката/поръчката, се счита за съществена причина, за да не може да се изпълни поръчката от Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез www.ralimitreva.com, като в този случай Рали Митрева Консулт 88 ЕООД няма задължение да изпълни поръчката при горните обстоятелства.
• Договорът с Клиента се счита за сключен след приемане от Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com” на заявлението/поръчката за покупка, в случаите, когато заявлението/поръчката е попълнено правилно от Клиента.
• Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез ““www.ralimitreva.com”” се задължава след получаване на заявление/поръчка от Клиента и потвърждение от „Рали Митрева Консулт 88 ЕООД за изпълнение на поръчката, да достави на Клиента в срок желаната стока/услуга или да информира Клиента за други обстоятелства, относно заявката му.
• Рали Митрева Консулт 88 ЕООД не носи отговорност за неизпълнение на поръчка, ако Клиентът е посочил неверни и/или непълни данни в направена поръчка на адрес “www.ralimitreva.com”.
• Публикуваната на сайта информация за цена, размери и съответствия трябва да се тълкува като ориентировъчна. Рали Митрева Консулт 88 ЕООД допуска наличието на разминавания между обявените и действителните размери или дизайн, за което не носи отговорност, различна от отговорността по Закона за защита на потребителите (по-долу ЗЗП).
• Всички цени на Стоките и/или Услугите на сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

II. Права и задължения на страните. Доставка. Връщане на платени суми при отказ от договора
1. Рали Митрева Консулт 88 ЕООД се задължава:
• да потвърди наличността на поръчаните артикули, като потвърди или откаже поръчката в срок от 5 работни дни от получаването на заявление/поръчка за покупка;
• да достави поръчаните артикули в срок до 30 дни от потвърждението за изпълнение на поръчката, освен ако страните не са уговорили друго или информацията за доставка и плащане на заявената за покупка стока изрично указва по-дълъг срок за доставка;
• преди да бъде изпратен всеки физически артикул, да провери за техническа изправност (ако това е възможно, без да се нарушава целостта на опаковката);
• да предаде на потребителя стока, която съответства на договора за продажба, като отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока с договора за продажба, която съществува при доставянето на стоката и се прояви до две години след доставянето й, дори Рали Митрева Консулт 88 ЕООД да не е знаела за несъответствието
• да гарантира, че всички продукти са фабрично нови (неупотребявани) и запечатани от производителя, освен в случаите, в които противното изрично е упоменато при представянето на стоката в сайта;
• да предостави по ясен и очевиден начин в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави поръчката си, информацията по чл. 47, ал. 1, т. 1, 5, 15 и 16 от ЗЗП, както и всяка друга информация, изисквана по закон;

2. Клиентът се задължава:
• да посочи трите си имена, точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес при поръчка/заявка на конкретна стока, като същите се считат за съществени елементи за договора, в т.ч. за неговото изпълнение от всяка от страните по него.
• да плати цената на стоката според условията, описани в информацията и уговореното за доставка и плащане на стоки и продукти;
• да заплати разходите по доставката според условията, описани в информацията за доставка и плащане на стоки;
• да осигури достъп и възможност за получаване на стоката.

3. Доставка
Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка, в срока, указан в информацията за доставка и плащане на стоки. Стоката се доставя подходящо опакована, съобразно вида й и транспорта за доставка. При предаване на стоката, Клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи за получаването ѝ. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението за покупка, но приема стоката на доставка и се намира на посочения от Клиента адрес в поръчката. В случай че Клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Рали Митрева Консулт 88 ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за покупка стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов 30-дневен срок за доставка от момента на потвърждението.

4. Отказване от договора. Несъответствие. Връщане на платени суми
Клиентът има право да се откаже от договора и заявената за покупка и доставена стока, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, изрично посочени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в т.ч. разходите за връщането на стоката на следния адрес на Рали Митрева Консулт 88 ЕООД: гр. Кюстендил, ул. „Чаталджа“ № 11. Правото на Клиента да се откаже може да се упражни в срок от 14 дни от датата на приемането на стоката и следва да се упражни писмено (по е-мейл) или устно (по телефон). Отказът следва да е недвусмислен.

При несъответствие между заявената за покупка и доставената стока Клиентът има право да заяви подмяна на размер или артикул, фигуриращ в първоначалната му поръчка. Заявката следва да се направи в срок не по-късно от 14 дни след доставката.

Връщането на платени суми
Връщането се допуска при следните условия:
• заявката за връщане на стоката и сумите е подадена писмено или устно на посочения от Рали Митрева Консулт 88 ЕООД електронен и физически адрес за кореспонденция, в срок не по-дълъг от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Заявката трябва да съдържа лична банкова сметка на клиента, на която да бъде възстановена заплатената от клиента сума за стоката;
• стоката е в добър търговски вид, оригинална опаковка, с оригинални етикети, придружена от оригиналните документи, издадени от Рали Митрева Консулт 88 ЕООД – фактура, касов бон, гаранционна карта (ако е била издадена такава);
• клиентът съгласува с Рали Митрева Консулт 88 ЕООД адреса, на който Рали Митрева Консулт 88 ЕООД желае да получи обратно стоката;
• съгласно разпоредбите на ЗЗП, Рали Митрева Консулт 88 ЕООД възстановява на клиента платената сума в срок до 14 дни от датата, на която клиентът е упражнил правото си на връщане на стоката. Рали Митрева Консулт 88 ЕООД си запазва правото да не възстанови заплатената от клиента сума, в случай на нарушено едно или повече условия за връщане на стока.

Връщане на платени суми с наложен платеж.
При връщане на суми, платени с наложен платеж, е необходимо да има идентичност между поръчващия стоката и връщащия стоката, без значение кой я е получил. Именно поръчващият и връщащият ще получи обратно парите, които е платил с наложен платеж. Ако поръчващият е дете, парите се връщат по сметка на детето или на неговия законен представител – майка, баща, или настойник. За целта е необходимо да се представи съответен официален документ, удостоверяващ представителната власт.

За всички неуредени по-горе случаи се прилага ЗЗП.

III. Лични данни и бисквитки
• Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com” полага дължимата грижа за защита на личните данни на Клиента, станали известни при попълване на електронната форма за извършване на заявка/поръчка, при регистрация в уеб сайта, при покупка и с оглед изпълнение на сключен договор. С оглед горното, молим да се запознаете с политиката за защита на лични данни на Рали Митрева Консулт 88 ЕООД тук.

• В случай, че Клиентът предостави изрично съгласие, Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез „www.ralimitreva.com” ще има право до оттегляне на съгласието или до изтичането на срока, даден със съгласието, да използва получени лични данни и информация за маркетинг цели, в т.ч. за предлагане на стоки и/или услуги на Клиента, за промоции, изпращане на рекламни съобщения, поздравления и др.

Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез сайта www.ralimitreva.com ползвa „бисквитки“, като можете да се запознаете с политиката ни тук.

Ако не искате да разрешавате бисквитките изобщо или искате да използвате само определени бисквитки, моля разгледайте настройките на браузъра си. Можете да използвате настройките на браузъра си, за да оттеглите по всяко време дадено вече съгласие да използваме бисквитки, както и за да триете вече приети бисквитки. Менюто на раздел „Помощ“ на браузъра ви или уеб сайтът www.allaboutcookies.org съдържат подробна информация за процеса на отказ от бисквитки за различните браузъри.

IV. Разкриване на информацията
Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез „www.ralimitreva.com” се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
• е получило изричното писмено съгласие на Клиента за това (до датата на оттегляне на съгласието или до изтичане на срока на съгласието);
• или когато Рали Митрева Консулт 88 ЕООД има законово задължение да предостави такава информация

V. Отговорност
Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com” не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които Рали Митрева Консулт 88 ЕООД чрез “www.ralimitreva.com” не е предвидило и не е било длъжно да предвиди – включително, но не само, случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на Рали Митрева Консулт 88 ЕООД.

Информацията, съветите и препоръките в този сайт (www.ralimitreva.com) са предназначени за лична употреба. Те не отменят по никакъв начин професионалния медицински съвет, диагноза или лечение. Информацията в сайта не е предназначена за самолечение и самодиагностика. Собственикът на сайта www.ralimitreva.com не носи отговорност за публикуваните съвети, препоръки, програми, хранителни и тренировъчни режими и други материали. Ползвателите на сайта, не следва да прилагат съветите буквално, преди да се консултират с квалифициран здравен консултант или лекар.

VI. Подсъдност
Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, ще бъдат разрешавани от компетентния съд съобразно българското законодателство.

VII. Гаранционни условия
1. Рали Митрева Консулт 88 ЕООД предоставя на своите Клиенти гаранция с всяка закупена стока – гаранционна карта, в която са упоменати гаранционен срок на закупената стока;
2. С изключение на задълженията специално посочени в тази гаранция и задълженията по ЗЗП, Рали Митрева Консулт 88 ЕООД не може да бъде отговорно за директни или индиректни вреди при ползването на стоката.
3. За всички продукти важат гаранционните условия на съответния производител, както и разпоредбите на ЗЗП.

VIII. Рискове от загуба и повреда. Ограничения за гаранцията
При договори, при които Рали Митрева Консулт 88 ЕООД изпраща стоките на Клиента, рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху Клиента в момента, в който Клиентът или посочено от него трето лице, различно от превозвача/куриера, приеме стоките.

Гаранцията отпада в случаите на вина на Клиента, включително при:
1. Повреди, причина за които е Клиента и/или не може да вмени във вина на Рали Митрева Консулт 88 ЕООД или самата стока, в т.ч. при неправилен транспорт, съхранение или експлоатация.
2. Опит за ремонт от страна на Клиента и/или друго неупълномощено лице.
3. Използване на некачествени и/или неоригинални консумативи за получената стока.

IX. Допълнителни условия
Рали Митрева Консулт 88 ЕООД не носи отговорност при повреда на стоката, вследствие форсмажорни обстоятелства.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.