Начини за плащане

При закупуване на абонамент за тренировки заплащането се осъществява по банков път или чрез PayPal. Достъп се осигурява веднага след получаване на заплащането.

При закупуване на физически стоки от магазина можете да заплатите чрез PayPal, по Банков път или чрез Наложен платеж. При използване на начин на плащане Наложен платеж, плащането се извършва при получаване на стоката на куриера в брой. При плащане чрез PayPal или по банков път, поръчката се изпраща след получаване на заплащането.

- Банков път

IBAN: BG20BUIN95611000665632
БАНКА: Алианц Банк
Получател: Рали Митрева Консулт 88 ЕООД

- PayPal

До потребител: ralimitrevа@gmail.com
Плащането чрез Paypal се извършва във валута – EUR, т.е поръчката ви ще бъде превалутирана по курса на банката от лева в EUR.

Ако имате въпроси свържете се с мен от тук.

--------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------
Rali Mitreva01Rali Mitreva02Проект BG05M9OP001-1.054-0186 ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВ БИЗНЕС НА РАЛИ МИТРЕВА КОНСУЛТ 88 ЕООД,
финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Този интернет сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от „Рали Митрева Консулт 88“ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този интернет сайт отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Image
— Адрес

Град Кюстендил
Зала по аеробика - СК Осогово,
бул. "Цар Освободител" 19
Зала "Баланс" / Технополис,
ул. "Гюешевско шосе" 5

ПОСЛЕДВАЙ МЕ

Image
Image
Image

Всички текстове, видеоклипове и рецепти са собственост на ralimitreva.com, ако не е указано друго. Нито една част от този сайт и неговото съдържание не могат да бъдат използвани без изричното съгласие на автора. Всички права запазени. Изработка на уеб сайт от М-Дизайн +.